Sioo-impregnering

Effektivt träskydd – perfekt för altanen,

fasaden, bryggan m.m.

 

Detta är Sioo-impregnering

 

Sioo-impregnering är ett miljövänligt, vattenbaserat system för rengöring och skydd av trä.

Sioo-impregnering består av en träskyddande grundbehandling och en kompletterande ytbehandling. Tillsammans ger de revolu­tionerande fördelar genom en världsunik, patenterad teknologi baserad på mineralen kisel. Kisel är ett av de vanligast förekommande mineralerna på jorden och används helt miljövänligt. Sioo-impregnering har bl. a följande viktiga och unika fördelar:

• Ger en ljus, ren träyta med vacker lyster

• Upp till 10 års hållbarhet på altaner och upp till 15 år på panel

• Är i princip underhållsfri. Ingen årlig oljning.

• Effektiv verkan och förebyggande skydd mot smuts, mögel, alger och rötsvamp

• Skyddar mot vatteninträngning och urlakning och ger flamskydd

• Förstärker och ger en behaglig träyta utan stickor

• Skyddar mot solens nedbrytande UV-strålar

• Betydligt billigare i längden jämfört med traditionellt underhåll – en mycket lönsam investering Sioo-impregnering är     särskilt utprovad och har visat mycket god effekt på tryckimpregnerat trä, lärk, furu, thermofuru, gran, ek, ceder, teak, acasia, kirai och cumaro. I princip kan dock Sioo användas på allt trä, såväl gammalt som nytt, inne som ute.

Ett mycket fördelaktigt användningsområde är altaner och bryggor m.m. Annan mycket lämplig användning är till vägg-

paneler, undertak, skärmar, staket och trädgårdsmöbler m.m. Även inomhus och till vindar och källare etc. lämpar sig systemet väl eftersom det är miljövänligt.

 

Studie i 2 år. Sioo-impregnering är effektiv mot grönalger, svartsporer och är mycket enkel att göra ren.

 

Därför Sioo-impregnering

Sioo-impregnering är en uppmärksammad världsnyhet som löser många viktiga problem för dagens konsument.

Sioo-impregnering gör att träet håller sig ljust och rent länge, med en livslängd på upp till 10 år på altaner. Man behöver således inte, som med oljor, behandla varje år och ändå få en allt mörkare och smutsigare yta.

Dessutom hålls träet torrt, samtidigt som Sioo-impregnering är diffusionsöppen, vilket gör att ytan ventileras och därigenom förhindrar skador. Behandlingen motverkar sprickbildning och fiberresning. Träytan blir fast samtidigt som den blir len, sval och skön att gå på.

 

Sioo-impregnering av nytt tryckimpregnerat trä kan ske redan efter någon månad då ytan har torkat. Därigenom förhindrar Sioo att tryckimpregneringsvätska eller andra nyttiga, naturliga träsubstanser lakas ur.

Sioo-impregneringen är UV-beständig, hindrar UV att skadaträet, lakas inte ur och motverkar rostbildning på järn och skruv.

 

Sioo:s produkter

Sioo Träskydd och Sioo Ytskydd.

Används tillsammans på ytor med tryckimpregnerat trä. Kan även användas för allt trä inomhus.

 

Sioo Träskydd Panel.

För obehandlat trä, samt paneler. Används även på gamla och krävande ytor. Används med Ytskydd eller Ytskydd Panel.

 

Sioo Ytskydd Panel.

Används enbart på vertikala ytor.

 

Sioo Underhållstvätt.

För löpande rengöring av Sioo-impregnerat trä, eller för lättare rengöring innan Sioobehandling.

 

Färdigimpregnerat trä.

Sioo-impregnerat trä av hög kvalitet med möjlighet till objektanpassade profiler och mått.

Sortiment: Gran, småkvistig norrlandsfuru, radialsågad kärnfuru, thermofuru, lärk, ceder, kärnfurutrall m.m.

För panel rekommenderas en finsågad yta. Panel finns även som pigmenterad.

Företaget säljer även till industri och proffsmarknaden.

 

Så här fungerar Sioo impregnering

 

Sioo Träskydd/Träskydd Panel, som är den första produkten man lägger på, tränger djupt in i träet och har sin verkan i samband med att den kristalliserar och bildar fasta, skyddande kiselstrukturer i träet.

 

Sioo Ytskydd, som läggs på som steg 2, tränger också djupt in i träet, där den fixerar systemet och hindrar vatten från att tränga in. De två produkterna, Sioo Träskydd/Träskydd Panel och Sioo Ytskydd/Ytskydd Panel, som tillsammans utgör Sioo impregnering, tillför varandra stora plusvärden och ska användas som ett system för att full effekt ska uppnås.

 

Sioo Träskydd/ Träskydd Panel, är godkänt enligt EN 46 och EN 113 och fungerar med s.k. fysikalisk verkan, utan biocider (gifter). Sioo-impregnering är avsedd för upp till medelsvåra situationer. Vid svårare fall rådfråga Sioo.

Direkt efter behandling med träskyddet får ytan oftast en gulbrun färg. Vid senare kontakt med fukt kommer träet successivt att ljusna för att efter en tid av 3–8 veckor på horisontella, fuktiga ytor få en mycket vacker, jämn silvergrå färgton. Under denna tid är det naturligt att det ibland förekommer ljusgrå fläckar där vatten har samlats. Dessa kan torrborstas men smälter annars efter hand samman till en jämn och fin nyans. Färgtonen fördjupas sedan och blir allt vackrare under härdningsprocessen som varar upp till ett år. På vertikala ytor tar ljusningsprocessen längre tid.

Produkterna i Sioo-impregnering är mycket enkla att hantera, stryka på och torkar snabbt. Systemet kan läggas på under större delen av året. Ytan ska vara yttorr vid påföringen. Man brukar kunna lägga på hela systemet och ta ytan i bruk på en och samma dag. Ytan är klar att beträda efter en timme.

Observera att det ej får komma regn på ytan förrän alla tre lager är påförda och färdiga att beträda.

 

ÅTGÅNG

OBS! Åtgång av vätska varierar beroende på träslag, ytstruktur och ålder. Finsågad panel drar ofta 50–70% mer träskydd. Produkterna säljs i dunkar om 3 och 5 liter.

 

SIOO TRÄSKYDD:

Första strykningen, 6–8 m2/liter.   Andra strykningen, 10–12 m2/liter

 

SIOO YTSKYDD:

8–12 m2/liter

 

 

Så här gör man

1. Förbehandling/rengöring

Före behandling skall ytan göras ren från olja, färg och smuts m.m. Det är särskilt viktigt för äldre/oljade altaner.

1. Vattna ytan. Borsta ut Sioos rengöringsmedel för lättare rengöring eller använd annat lämpligt medel. Låt medlet verka.

2. Rengör med roterande högtryckstvätt på altaner eller med borste (gärna en mjuk och tät).

3. Om det fortfarande finns kvar rester eller mörka partier kan de slipas bort. Eftersom produkterna kan etsa skyddas partierav glas och alumi­nium. Torka genast ev. spill med blöt trasa. Intorkat tas bort försiktigt med rakblad och blöt trasa.

 

2. Sioo Träskydd/Träskydd Panel

När underlaget är torrt läggs Sioo Träskydd / Träskydd Panel på i två strykningar med minst två timmars mellanrum. Produkten läggs på jämnt med pensel eller spruta. Stryk ut väl så det inte ligger kvar vätska på ytan. Påföres vid minst 5 ° C men ej i hett solljus.

 

3. Sioo Ytskydd

Sioo Ytskydd påföres när Sioo Träskydd /Träskydd Panel har torkat i minst 4 timmar och innan det kommer regn. Ytskyddet påföres med pensel och/eller spruta. Lägg på flödigt. Låt vätskan dra in några minuter. Gå sedan tillbaka och arbeta in och stryk ut med pensel tills träet är mättat. Påföres vid minst 5 ° C men ej i hett solljus.

Sioo Ytskydd läggs på en andra gång, på horisontella ytor, efter 10–14 månader. Då har medlen härdat och den andra strykningen fixerar ytan så att den håller i många år framöver. På vertikala ytor läggs Sioo Ytskydd Panel på en andra gång efter 4–6 år eller vid behov.

 

4. Skötsel

Se alltid till att hålla underlaget rent. Produkterna i Sioo-impregneringen kräver mycket lite underhåll under sin livslängd. Smuts, alger m.m. som ligger ovanpå skall dock tas bort. Efter vintern, då det ofta samlats smuts, lägger man på Sioo underhållstvätt eller milt ren­göringsmedel – borsta och spola. Vid behov används starkare medel.

Fettfläckar, vin, kaffe m.m. torkas bort med en tvållösning. Rester försvinner med tiden genom Sioos verkan. Om den silvergrå ytan repas läggs Ytskyddet på och den ljusa ytan kommer tillbaka inom några månader. Vid större skador eller på särskilt utsatta ytor behöver ibland också träskyddet läggas på igen. Ytskyddet som ligger överst är slit­ytan och kan behöva läggas på någon gång ytterligare under Sioo-impregneringens livslängd. Det går bra att fläckbättra med Ytskyddet.

Under första året fälls ibland ”luddliknande” vita partiklar ut. Detta är överskottsvätska. Den sköljs bort i regn eller kan borstas bort när ytan är torr. Ljusningsprocessen kan påskyndas genom att spola vatten på den behandlade ytan.

 

Sioo-impregnering

– den nya generationen träskydd med miljövänlig kiselteknologi

Sioo-impregnering är ett miljövänligt, vattenbaserat, effektivt system med stora unika fördelar för skydd av trä. Sioo är det svenska originalet. Patenterat äkta kalium-kiselskydd ger överlägsen funktion och hållbarhet. Används till allt trä, nytt som gammalt.

 

Sioo-impregnering kan användas på alla ställen där man vill ha en attraktiv, ren och ljus träyta eller har behov av ett effektivt skydd mot påväxter och stickor. Altaner och bryggor är användnings­områden där systemet ger stora fördelar.

Andra användningsområden för Sioo-impregnering är till staket, väggpaneler, fönster, vindskivor, spånskivor, trädgårdsmöbler och annat trä utomhus. Sioo lämpar sig särskilt väl för tryck­impregnerat, lärk, värmebehandlat och ek m.m.

Sioo-impregnering består av produkterna Sioo Träskydd, Sioo Träskydd Panel, Sioo Ytskydd och Sioo Ytskydd Panel. De tillverkas av det svenska företaget Sioo Wood Protection AB. Sioo har utvecklat en världsunik patenterad produkt baserad på många års erfarenhet och omfattande forskning. Forskning och produktion görs i Göteborg. Företaget säljer även till industri och proffsmarknaden.

För mer information besök

www.sioo.se.

 

ÅterförsäljareUB Tryck

Uno Carlsson

Rådjursvägen 8

47160 Myggenäs    Tel. 070-7319373

 

Mail: carlssonuno96@gmail.com

 

 

Made in Sweden

Sioo Wood Protection AB

Von Utfallsgatan 20, 415 05 Göteborg